Dây móc điện thoại chữ bình an ngọc Phỉ Thúy tình duyên may mắn S392

/images/post/2015/07/11/07//moc-dt-trai-tim-s392-02.jpg

75,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 10cm
+ Khối lượng: 4g
+ Ý nghĩa: may mắn trong tình duyên.
+ Cách sử dụng: , móc khóa,…

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>