Dây móc điện thoại ống ngọc Phỉ Thúy bình an may mắn S333

/images/post/2015/07/11/07//moc-dt-ong-ngoc-s333-02.jpg

65,000 VNĐ

+ Chất liệu và hoàn thiện: ống ngọc đá Miến Điện.
+ Kích thước (dài): 8cm
+ Khối lượng: 4g
+ Ý nghĩa: mang lại bình an cho người sử dụng.
+ Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>